Österbotten parishes and villages (1910)

Karleby

Kallis, Kirilax, Korplax, Kåustar, Kvikant, Linnusperä, Närvilä, Palo, Rödsö, Storby, Såka, Vittsar, Åivu, Öja (Knifsund, Långö)

Gamlakarleby

(city)

Nedervetil

Nedervetil, Norrby, Överby

Kronoby

Terjärv

Hästbacka, Kortjärvi, Kyrkoby, Kolam

Esse

Bäckby, Nederlappfors, Ytteresse, Överesse, Överlappfors

Pedersöre

Bennäs, Edsevö, Forsby, Karby, Katternö, Kyrkoby, Kållby, Lepplax,Lövö, Sundby, Vesterund, Östensö

Larsmo

Eugmo, Larsmo

Jakobstad

(city)

Purmo

Nederpurmo, Överpurmo

Nykarleby

(city)

Nykarleby

Forsby, Markby, Kovjoki, Kyrkoby, Socklot, Ytterjeppo

Jeppo

Jungar, Lassila, Överjeppo

Munsala

Harjuks, Hirvlax, Jussila, Kantlax, Monå, Monäs, Munsala, Pensala, Vexala

Oravais

Karvat, Kimo, Komossa, Oxkangar, Oravais, Österby

Maxmo

Brudsund, Djupsund, Kvimo, Kärklax, Maxmo, Mickelsörarna, Särkimo, Teugmo, Tottesund, Västerö, Ölis, Österö, Lövsund

Vörå

Andiala, Bergby, Bertby, Jörala,Kaitsor, Karvsor, Kovjoki, Kåvik, Koskeby, Lomby, Lotlax, Lålax, Miemois, Myrbergsby, Mäkipää, Palvis, Rekipeldo (Rejpelt), Rökiö, Tuckur

Kvevlax

Koskö, Kvevlax, Petsmo, Vassor, Västerhankmo, Österhankmo

Replot

Björkö, Norra Vallgrund, Replot kyrkoby, Söderudden, Södra Vallgrund

Vasa

(city)

Korsholm

Aniksor, Böle, Gerby, Norra Helsinby, Södra Helsingby, Höstvesi, Iskmo, Norra Jungsund, Södra Jungsund, Karkmo, Karperö, Martois, Miekka, Runsor, Singsby, Smedsby, Staversby, Toby, Tölby, Veikars, Vikby, Voitby, Västervik

Solv

Munsmo, Rimal, Västersolv, Yttersundom, Östersolv, Översundom

Malax

Yttermalax, Övermalax

Bergö

Bergö

Petalax

Petalax, Gammelby, Petalx Nyby, Åmossa, Lolax, Långbacka, Bofjärd

Korsnäs

Edsvik, Harrström, Korsbäck, Korsnäs, Molpe, Taklax, Töjby, Träskböle, Överträsk

Pörtom

Pörtom, Sidbäck, Norrback, Svarvar, Rönnholm, Velkmoss

Övermark

Övermark, Överträsk, Bodbacka, Frönäs, Valsberg, Räfsbäck

Närpes

Bäckby, Böle, Finnby, Gottböle, Kalax, Kaldnäs, Knåpnäs, Kåtnäs, Norrnäs, Nämpnäs, Näsby, Pjelax, Rangsby, Ståbacka, Tjärlax, Träskböle, Västeryttermark, Österyttermark

Tjöck

Påskmark, Tjöck Ytterby, Tjöck Överby

Kaskö

(city)

Kristinestad

(city)

Lappfjärd

Dragsmark, Härkmeri, Lappfjärd, Låhlby, Mörtmark, Uttermossa

Sideby

Sideby, Skaftung, Ömossa

This entry was posted in News, SFHS. Bookmark the permalink.