Nyland Parishes and Villages

Östra Nyland (the eastern part) and its parishes

Borgå

A map and list of the villages in Borgå can be found here

Forsby (C)

Liljendal (D)

Andersby, Drombom, Embom, Eskilom, Garpom, Hommansby, Hopom, Mickelspiltom, Säfträsk, Söderby

Lovisa

Pernå

Antby, Bagarböle, Baggböle, Baggnäs, Bergby, Blybergs, Böle, Erlandsböle, Fantsnäs, Fasarby, Forsby, Gammelby, Garpgård, Gerby, Gislarböle, Gislom, Greggböle, Grevböle, Haddom, Hardom, Hommansby, Hormnäs, Horsiök, Härkäpää, Idlaks, Isnäs, Kabböle, Kjevsalö, Kuggom, Kuusankoski, Kyrkoby, Kärpä, Köpbacka, Labby, Lappnor, Näse, Pernajan pappila, Pitkäpää, Pålböle, Påvalsby, Rike, Rosendal, Räfsby, Rösund, Sandvik, Sarvlaks, Sarvsalö, Sjögård, Skinnarby, Strömmen, Sundarö, Särkilahti, Tavastby, Tervik, Tetom, Thorsby, Tjusterby, Tjuvö, Trännäs, Villmansgård, Våtskär

Strömfors

Björnvik, Gäddbergsö, Haavisto (Västerhirvikoski), Ånäs, Keitala, Kulla, Kungsböle, Lappom, Näsby, Petjärvi, Svenskby, Finnby, Tessjö, Vahterpää, Vastila, Virböle, Lillabborfors

Sibbo

Borgby, Boxby, Broböle, Eriksnäs, Gesterby, Hangelby, Hindsby, Hitå, Härtsby, Immersby, Kallbäck, Kirkonkylä, Löparö, Martinkylä, Massby, Myras, Nevas, Nikkilä, Paippinen, Pigby, Savijärvi, Skräddarby, Spjutsund, Svartböle, Träskby, Östersundom

Östersundom

Pyttis

Abborfors, Heinlax, Hinkaböle, Hirvikoski (Österhirvikoski), Österkyrkoby, Österkvarnby, Stensnäs (Lillkuppis), Klåsarö, Västerkyrkoby, Västerby (Västerkuppis), Västerkvarnby, Malm, Mogenpört, Pörtnor, Svartbäck, Broby (Storkuppis), Tuskas

Veckelax

Brakila, Hietakylä, Husula, Husupyöli, Ihamaa, Kannusjärvi, Kitula, Kolsila, Kuorsalo, Lankila, Metsäkylä, Myllykylä, Mäntlahti, Neuvoton, Onkamaa, Paijärvi, Pampyöli, Poitsila, Pyhältö, Pyöli, Pyötsaari, Bredskall, Strömsby, Salmi, Sivatti, Summa, Tammio, Turkia, Töytäri, Vehkajärvi, Vilniemi

Vederlax

Alapihlaja, Alaurpala, Eerikkälä, Hailila, Hanski, Heligby, Tavastby, Häppilä, Järvenkylä, Kattilainen, Kiiskilahti, Kirkonkylä, Klamila, Koivuniemi, Koskela, Koskelanjoki, Kotola, Kurkela, Laitsalmi, Flonckarböle, Martinsaari, Mattila, Mustamaa, Nopala), Orslahti, Båtö, Pajulahti, Pajusaari, Pitkäpaasi, Pyterlahti, Ravijoki, Ravijärvi, Reinikkala, Grennäs, Kallfjärd, Säkäjärvi, Tiilikkala, Vaderma, Vilkkilä, Virojoki, Yläpihlaja, Yläurpala

Fredrikshamn

Västra Nyland (the western part) and its parishes

Pojo

Andkärr, Antskog, Baggby, Björsby, Bockboda, Bollstad, Borgby, Brunkom, Brödtorp, Böle, Dalkarby, Degernäs, Djekenkulla, Ekerö, Elimo, Fiskars, Gammelby, Gennäs, Grabbskog, Grännäs, Gumnäs, Hindraböle, Hällskulla, Jernvik, Kila, Klinkbacka, Koppskog, Kvarnby, Kyrkbacka, Lillfors, Mörby, Näsby, Pappila, Persböle, Billnäs, Ramskulla, Sidsbacka, Sjösäng, Skarpkulla, Skogböle, Skogäng, Skryttskog, Skuru, Slicko, Sonabacka, Spakanäs, Starrböle, Sunnanvik, Svedjeby, Sällvik, Tomasböle, Torby, Trädbollstad, Uusikartano, Vesterby, Joensuu, Åminnefors

Snappertuna

Alhov, Antby, Baggård, Berg, Björnböle, Boxby, Bredslätt, Bredäng, Broby, Båsa, Båsaböle, Dalkarö, Dragsvik, Fagernäs, Gammelboda, Gebbelby, Glamabacka, Grop, Gästans, Gästersjö, Halvskifte (Halstö), Harparbacka, Horsbäck, Hostnäs, Hurskusnäs, Lagmans, Langansböle, Lillbarsgård, Magnäs, Nissbacka, Norrby, Nothamn, Nyboda, Näseby, Persö, Prästholm, Raseborg, Repubacka, Rullarsböle, Rådsböle, Rösund, Skogby, Skräddarböle, Slipars, Snappertuna (Finnäs), Strömsö, Stubböle, Svartbäck, Söderby, Torsö, Total, Trångsund, Tvisäck, Västanby, Väster-Rösund, Västervik, Växär, Åsenby

Tenala

Alaspää, Barkkala, Berg, Björknäs, Bodal, Bondböle, Bonäs, Dahl, Degergård, Dotterböle, Fastarby, Finby, Finby-Gränd, Frankböle, Germundby, Gretarby, Grind, Grop, Gundby, Gännarby, Hangist, Harparskog, Holm, Hulta, Hylta, Hällsby, Härjentaka, Högböle, Hölklöt, Ingvallsby, Jordansby, Kallby, Karsby, Kelkkala, Kesuböle, Koski, Kotkaranta, Koverhar, Krokby, Kulla, Kyrkbacka, Lappvik, Lappviks lastplats, Lappviks station, Lindsby, Lindö, Lunkböle, Mail, Malarby, Mälsarby, Olsböle, Ovanmalm, Pappila, Perskomböle, Prästkulla, Pölkå, Romby, Rådsby, Rörsby, Sattala, Seuko, Siggby, Sillböle, Skallböle, Skarsböle, Skinnarby, Skogby, Skogsböle, Skäggböle, Smedsede, Spjutsböle, Stocksböle, Svedja, Svedjekulla, Svenskby, Trollshovda, Tronsböle, Undermalm, Vikby, Vimonböle, Västankärr, Ytterpölckå

Ekenäs

Alglo, Backa, Busö, Danskog, Dragsvik, Ekenäs station, Ekö, Elgö, Espingskär, Getskär, Grevö, Gullö, Hermansö, Hästö, Hästö-Busö, Kopparö, Kurö, Leksvall, Nabb, Odensö, Räcknäs, Skåldö, Sköldargård, Sommarö, Sundom, Tovö, Trollböle, Tvärminne, Vesterby, Ängholm, Österby

Karis

Backby, Bengtsmora, Björnbollstad, Bondby, Brasby, Bredvik, Brynikbacka, Bålaby, Båtsmora, Bällarby, Bällby, Degerby, Domargård, Dönsby, Finnbacka, Finnby, Grabbacka, Grunfsjö, Gösbacka, Heimos, Hållsnäs, Högben, Ingvallsby, Joddböle, Jällsby, Kansbacka, Karis station, Kasabacka, Kasaby, Kihla, Kleven, Knapsby, Kroggård, Lågbacka, Läpp, Mangård, Mjölbollstad, Mjölnarby, Nyby, Pappila, Päsarby, Reiböle, Romsarby, Sannas, Smedsby, Snällböle, Starkom, Sutarkulla, Svartå, Svarvarböle, Svedja, Torsböle (Tryckobacka), Vestanby, Visanbacka, Österby

Karislojo

Härjänvatsa, Ilmoniemi, Immola, Karkali, Kattelus, Kourjoki, Kuusia, Kärkelä, Långvik, Lönnhammar, Lohjantaipale, Maila, Makkarjoki, Murto, Mustlahti, Nummijärvi, Pappila, Pellonkylä, Pipola, Puujärvi, Böle, Saarenpää, Sakkola, Suurniemi, Särkjärvi, Talla, Tammisto

Bromarv

Basaböle, Bengtsår, Bojnäs, Bredvik, Bromarv, Brutuböle, Grundsund, Håkansarv, Kalvdal, Kansjärvi, Kivitok, Knopkägra, Kårböle, Kägra, Könick, Niitlahti, Norrstrand, Orflax, Padva, Pargas, Rekuby, Revbacka, Riilahti, Skata, Söderstrand, Vättlaks, Öjby, Östanberg

Hangö

Ingå

Backa, Barö, Bastö, Bjurs, Bolstad, Breds, Bredslätt, Böle, Dal, Dams, Elsjö, Espings, Fagervik, Finnböle, Finnpadda, Gråmarböle, Gumböle, Gårdsböle, Haga, Hirdal, Hovgård, Illans, Ingarskila, Innanbäck, Joddböle, Johannesberg (Jävurböle), Jutans, Kalkulla, Krämars, Kusans, Lill-Ramsjö, Linkulla, Lågnäs, Långvik, Mosaböle, Näs, Ors (Mars), Prästgården, Pålsböle, Rankila, Rövass, Siggböle, Sonasund, Stormora, Stor-Ramsjö, Ström, Svartbäck, Svenskby, Sågars, Torp, Torstholm, Täkter, Utanåker, Vars, Vassböle, Vestanby, Vestankvarn, Vesterby, Vesterkulla, Ålkila, Ålö, Österkulla

Fagervik

Sjundeå

Aiskos, Andby, Backa, Bläsaby, Bocks, Bollstad, Broända, Bäcks, Böle, Dansbacka, Engisby, Fall, Flyt, Fågelvik, Förby, Gammelby, Grisans, Grotbacka (Nackans), Grönskog, Gårdskulla, Gårsböle, Gåsarv, Gästans, Göks, Harvs, Hollstens, Hummerkila, Hästböle, Jervans, Kalans, Kanala, Karskog, Karuby, Kela, Kockis, Kopula, Kvarnby, Kynnar, Lempans, Skräddarskog, Malm, Munks, Myrans, Mörsbacka, Näsby, Nordanvik, Nummenkylä, Nyby, Palmgård, Pappila, Paturs, Pikkala, Pulkbacka, Purnus, Påvals, Pölans, Siggans, Sjundby, Skinnars, Störsby, Störsvik, Sunnanvik, Svartbäck, Tjusterby, Tupala, Tupala Nyby, Veijans, Vesterby, Vikars, Övitsby

Degerby

Kyrkslätt

Abrahamsby, Bergstad, Biskopsböle, Bobäck, Bondarby, Båtvik, Böle, Danskarby, Domvik, Dåvits, Edis, Edö, Estby, Finnby, Finsbacka, Friggesby, Gesterby, Getberg, Gillobacka, Grundträsk, Gumbacka, Gunnarsby, Gunnarskulla, Haapajärvi, Övidskog, Hila, Hilabäck, Hindersby, Hirsala, Honskby, Framnäs, Hvitträsk, Häggesböle, Hällnäs, Ingels, Ingvaldsby, Jolkby, Jorvas, Junckars, Järsö, Kalljärvi, Kantvik, Karuby, Kattholm, Kauhala, Knopps, Kolsarby, Korkkulla, Koski, Kvarnby, Kvis, Kylmälä, Kärras, Lappböle, Leivosböle, Lill-Estby, Lill-Kantskog, Loviselund, Långstrand, Masaby, Mattby, Medvastö, Munkkulla, Navala, Nägels, Näse, Obbnäs, Oitbacka, Petäjärvi (Anttila), Porkkala, Rilaks, Sarvik, Skinnars, Smedsby, Smeds-Edö, Sperrings, Storkansskog, Storms, Strömsby, Stubbans, Sundsberg, Sävvalla, Tolls, Torsvik, Träskby, Veikkola, Vohls, Vårnäs, Värby, Ytterkurk, Ådbäck, Ängvik, Österby, Överby, Överkurk

Esbo

Bemböle, Esbogård, Frisans, Hagalund, Hemtans, Träskända, Träskby, Karvasbacka, Köklax, Kilo, Stensvik, Kockby, Skrakaby, Forsbacka, Gumböle, Konungsböle, Gunnars, Kurtby, Bredvik, Lahnus, Lövkulla, Gloms, Luk, Mankans, Mankby, Mårtensby, Mattby, Mulby, Morby, Kvarnby, Myntböle, Mäkkylä, Snettans, Niemis, Klobbskog, Nupurböle, Noux, Oitans, Olarsby, Backby, Prästgårdsby, Spärrings, Bolarskog, Bodom, Bölsby, Rödskog, Smedsby, Sökö, Finno, Storhoplax, Södrik, Söderskog, Sommarö, Dåvitsby, Tackskog, Gammelgård, Fannsby, Vällskog, Kvisbacka, Urberga

Helsinge/Vanda

Haxböle, Håkansböle, Tomtbacka, Hanaböle, Hertonäs, Tavastby, Kårböle, Käinby, Kyrkoby, Konala, Forsby, Brändö, Gumtäkt, Fastböle, Kottby, Degerö, Lappböle, Drumsö, Västersundom, Malm, Mårtensby, Meilans (Hindersnäs), Mellungsby, Munksnäs, Kvarnbacka, Nackböle, Åggelby, Baggböle, Biskopsböle, Lillhoplax, Botby, Ripuby, Sjöskog, Sillböle, Sottungsby, Skomakarböle, Tali, Staffansby, Dickursby, Tolkby, Turholm, Domarby, Skattmansby, Wiks ladugård, Viniksby, Brutuby, Nordsjö, Övitsböle

Lojo

Ahtiala, Askola, Hermala, Hietainen, Hiittinen, Hongisto, Humppila, Immula, Stor-Tötar, Jalassaari, Jantoniemi, Jönsböle, Kaijola, Karnainen, Karstu, Gerknäs, Kyrkstad, Kittfall, Koikkala, Koski, Kouvola, Gunnarla (Gunnars), Kutsila, Laxpojo, Lehmijärvi, Lohjankylä (Lohjannummi), Lylyinen, Mårbacka, Maikkala, Maksjoki, Marttila, Moisio, Muijala, Mynterlä, Ojamo, Orsnäs, Outamo, Paavola, Paksalo, Paloniemi, Pappila, Pauni, Pietilä, Biskopsnäs, Pulli, Routio, Röylä, Seppälä, Skraatila, Suittila, Talpela, Torhola, Vaanila, Valby, Vanhakylä, Vabby, Varola, Vasarla, Vejby, Ventelä (Vendelä), Virkby, Vols, Lill-Tötar (Ytter-Tötar)

This entry was posted in News, SFHS. Bookmark the permalink.